Hệ thống phân phối

Nhà máy phân bón Nhật – Nam đã và đang phát triển mở rộng hệ thống phân phối trên khắp cả nước để phục vụ tối đa nhu cầu của bà con nông dân các vùng.