– Kinh doanh thương mại và xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản: tinh bột sắn, sắn lát, bã sắn, ngô,…

– kinh doanh thương mại nội địa và xuất nhập khẩu phân bón các loại.

– Chế biến nông sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.

– Sản xuất phân bón NPK.

– Kho bãi và lưu giữ hàng hóa