I/. Nhà máy phân bón Nhật – Nam (NHAT – NAM FERTILIZER)

  •      Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới
  •       Địa điểm và diện tích đầu tư:

– Địa điểm: Khu vực 7, P. Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

– Diện tích: 60.050,2 m2.

  •      Công suất nhà máy: 50.000 tấn sản phẩm/năm
  •      Vốn đầu tư dự án: 250 tỷ đồng

II/. Nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

  •      Hình thức đầu tư: Đầu tư mở rộng, nâng cấp
  •       Địa điểm và diện tích đầu tư: – Địa điểm: lô đất D8, KCN Phú Tài, P. Bùi Thị Xuân, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.- Diện tích: 9.657,79 m2.
  •      Công suất nhà máy: 9.500 tấn sản phẩm/năm
  •      Vốn đầu tư dự án: 32 tỷ đồng